Trener międzykulturowy - Justyna Langowska

Szkolenia międzykulturowe prowadzi od kilku lat, spędziła około 90 godzin na sali szkoleniowej i 280 w roli nauczyciela akademickiego prowadząc tylko szkolenia międzykulturowe. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji międzykulturowej, różnic kulturowych oraz rozwijania kompetencji międzykulturowych. Te ostatnie prowadzi według autorskiej metody SMILE. Na szkoleni dba o dobrą atmosferę oraz przestrzeń do wymiany doświadczeń uczestników.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi zajęcia dla studentów w ramach konwersatoriów z Kompetencji Trenerskich w Edukacji Międzykulturowej oraz z Dyplomacji Kulturalnej. Specjalizuje się w kręgu kultury arabskiej. Badania w ramach pracy doktorskiej prowadzi na temat kompetencji międzykulturowych w regionie Eurośródziemnomorskim. Jako trener i naukowiec łączy praktykę z teorią.

Sama mówi o sobie, że "Świat zdecydowanie jest tym, co interesuje mnie najbardziej". 

Wykształcenie

  • Wydziałowe Kulturoznawcze Studia Doktoranckie/ Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych/ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  • Dyplomacja i stosunki międzynarodowe (studia podyplomowe)/ Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  • Studia bliskowschodnie (magisterskie)/ Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu/ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  • Kulturoznawstwo - spec. porównawcze studia cywilizacji (magisterskie)/ Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji/ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  • Szkoła Trenerów Biznesu Akademii SET/ Grupa SET/ Warszawa

  • Akademia Młodych Dyplomatów (edycja VIII)/ Europejska Akademia Dyplomacji/ Warszawa

Publikacje

  •  Polska dyplomacja kulturalna na Bliskim Wschodzie po 2003 roku [w:] Krakowskie Studia Międzynarodowe, "Bliski Wschód na rozdrożu", numer 3 (XI) Kraków 2014
  • Działanie polskiej dyplomacji kulturalnej na Bliskim Wschodzie [w:] "Ciągłość i zmiana w świecie islamu", Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016

Profil IKM na Facebooku: